Ce este ESG şi de ce este important pentru companii

ESG, acronimul pentru “Environmental, Social, and Governance,” a devenit un element central în discuțiile despre sustenabilitatea și responsabilitatea corporativă în mediul de afaceri global. În limba română, acest termen se traduce adesea ca “Mediu, Social și Guvernanță,” reflectând cele trei dimensiuni esențiale pe care investitorii și companiile le iau în considerare pentru a evalua performanța și durabilitatea unei afaceri. Mediu se referă la gestionarea impactului asupra resurselor naturale, Social acoperă relațiile cu angajații și comunitățile, iar Guvernanța vizează structura și etica în conducere.

În această eră în care preocupările pentru schimbările climatice, justiția socială și buna guvernanță sunt tot mai intense, integrarea ESG în strategiile de afaceri devine crucială pentru succesul pe termen lung al unei companii. În acest articol, explorăm originea termenului ESG, evoluţia sa și importanța crescută pe care o are în peisajul global al afacerilor și investițiilor.

Ce este ESG şi de unde vine termenul

ESG reprezintă un acronim pentru “Environmental, Social, and Governance” în limba engleză, iar în limba română, este adesea tradus ca “Mediu, Social și Guvernanţă” Aceste trei aspecte reprezintă factori importanți pe care investitorii și companiile îi iau în considerare pentru a evalua performanța și sustenabilitatea unei afaceri.

 • Mediu (Environmental): Acest aspect se referă la modul în care o companie gestionează impactul său asupra mediului. Include preocupări legate de emisiile de carbon, gestionarea resurselor naturale, eficiența energetică și alte aspecte legate de sustenabilitatea ecologică.
 • Social: Acest aspect se referă la modul în care o companie își gestionează relațiile cu angajații, comunitățile în care activează și societatea în general. Include aspecte precum practicile de angajare, condițiile de muncă, responsabilitatea socială și contribuțiile la comunitate.
 • Guvernare (Governance): Acest aspect se referă la structura de conducere și modul în care o companie este gestionată și supravegheată. Include aspecte precum etica în afaceri, transparența, drepturile acționarilor și calitatea guvernării corporative.

Integrarea ESG în strategiile de afaceri și investiții reflectă preocupările tot mai mari pentru sustenabilitate și responsabilitate în afaceri. Companiile și investitorii care își gestionează și își raportează bine performanța în aceste trei domenii pot beneficia de o mai mare încredere din partea consumatorilor și investitorilor, precum și de adaptabilitate în fața provocărilor legate de schimbările sociale și de mediu.

Unul dintre primii pași importanți în popularizarea acestui concept a fost realizat de Organizația Națiunilor Unite (ONU) prin Principiile pentru Investiții Responsabile (PRI), lansate în anul 2006. Aceste principii au avut un impact semnificativ asupra integrării ESG în strategiile de investiții ale instituțiilor financiare.

De-a lungul anilor, organizații, guverne, și investitori au contribuit la definirea și dezvoltarea standardelor ESG. Acest proces a fost influențat de preocupările tot mai mari referitoare la schimbările climatice, responsabilitatea socială a corporațiilor și importanța unei guvernări corporative solide.

De ce este important pentru companii

Conceptul de ESG (Mediu, Social și Guvernare) este important pentru companii din mai multe motive, iar aceste motive reflectă o schimbare semnificativă în modul în care organizațiile își abordează responsabilitățile față de mediul înconjurător, societate și buna guvernanță. Iată câteva dintre motivele cheie:

 • Riscuri și oportunități financiare: Integrarea factorilor ESG în strategiile de afaceri și raportarea asupra acestora poate ajuta companiile să gestioneze mai bine riscurile și să identifice oportunități financiare. Aspecte precum schimbările climatice, guvernanța deficitară sau practicile sociale nesustenabile pot afecta performanța financiară pe termen lung.
 • Cererea crescută din partea investitorilor: Investitorii din ce în ce mai mulți își îndreaptă atenția spre investițiile ESG, fiind interesați nu doar de randamentul financiar, ci și de impactul social și de mediu al companiilor în care investesc. Companiile care adoptă practici ESG pot atrage mai ușor investiții și pot beneficia de o evaluare mai bună din partea comunității financiare.
 • Credibilitate și reputație: Practicile responsabile din punct de vedere social și de mediu pot contribui la consolidarea unei imagini de marcă pozitive și la construirea încrederii consumatorilor. Companiile care adoptă ESG pot beneficia de o reputație mai bună în rândul clienților și pot evita riscul unor daune de imagine asociate cu practici nesustenabile.
 • Legislație și reglementare: O creștere a preocupărilor legate de sustenabilitate și responsabilitatea socială a condus la introducerea și consolidarea unor reglementări privind raportarea ESG în diverse jurisdicții. Companiile trebuie să se conformeze acestor cerințe, iar adoptarea practicilor ESG poate ajuta la respectarea noilor reglementări.
 • Atracția și retenția talentelor: Angajații sunt din ce în ce mai interesați de contribuția companiilor la problemele sociale și de mediu. Companiile care adoptă practici ESG pot atrage și menține talentele, deoarece mulți profesioniști caută să lucreze pentru organizații care împărtășesc valorile lor.

În ansamblu, integrarea ESG în strategiile de afaceri nu doar că răspunde la așteptările și cerințele actuale, ci poate și contribui la creșterea durabilă și la succesul pe termen lung al companiilor.

Cum să te aliniezi la standardele ESG

Alinierea unei companii la standardele ESG (Mediu, Social și Guvernare) implică adoptarea și implementarea unor practici responsabile din punct de vedere social și de mediu, precum și asigurarea unei guvernanțe corporative solide. Iată câteva acțiuni pe care o companie le poate lua pentru a se conforma standardelor ESG:

 • Evaluarea impactului ESG: Realizează o evaluare detaliată a impactului companiei asupra mediului, societății și guvernanței. Identifică principalele aspecte ESG care îţi afectează activitățile și relațiile cu diversele părți interesate.
 • Angajamentul la nivel de conducere: Asigură-te că există un angajament puternic din partea conducerii pentru adoptarea principiilor ESG. Este crucial ca aceste valori să fie integrate în viziunea și strategia de afaceri a companiei.
 • Dezvoltarea unei politici ESG: Elaborează o politică oficială ESG care să reflecte angajamentul companiei față de aspectele de mediu, sociale și de guvernanță. Aceasta ar trebui să includă obiective clare, termene și indicatori de performanță.
 • Implicarea părților interesate: Comunică și colaborează cu părțile interesate, cum ar fi angajații, clienții, investitorii și comunitățile locale. Asigură-te că există canale deschise de comunicare și că te implici în dialog cu aceste grupuri pentru a înțelege preocupările lor și pentru a răspunde la așteptările lor.
 • Raportare transparentă: Implementează sisteme și procese pentru a colecta, monitoriza și raporta datele ESG relevante. Mulți investitori și organisme de reglementare solicită rapoarte transparente legate de ESG.
 • Integrarea ESG în procesele de luare a deciziilor: Asigură-te că factorii ESG sunt luați în considerare în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile organizaționale. Acest lucru ar trebui să se reflecte în strategie, investiții, operațiuni și evaluarea performanței.
 • Formare și dezvoltare continuă: Furnizează formare continuă pentru angajați pentru a îmbunătăți conștientizarea și înțelegerea aspectelor ESG. Acest lucru poate ajuta la încurajarea unei culturi organizaționale orientate spre sustenabilitate.
 • Inovație sustenabilă: Investeşte în inovație sustenabilă pentru a îmbunătăți eficiența operațională, a reduce impactul asupra mediului și a dezvolta produse sau servicii cu un impact pozitiv asupra societății.

Prin adoptarea unui angajament serios față de ESG și prin implementarea practicilor adecvate, o companie poate contribui la creșterea sa sustenabilă și poate răspunde mai bine așteptărilor crescânde ale părților interesate.

Concluzii 

Într-o lume în continuă schimbare și cu o conștientizare tot mai accentuată a impactului negativ al activităților economice asupra mediului și societății, conceptul ESG devine din ce în ce mai relevant. Este mai mult decât o simplă tendință; este o necesitate imperativă pentru companii de toate dimensiunile să integreze aceste principii în ADN-ul lor.

În final, alinierea la standardele ESG nu este doar un răspuns la așteptările actuale ale investitorilor și consumatorilor, ci și o oportunitate pentru companii de a-și defini și consolida poziția într-un viitor în care responsabilitatea și sustenabilitatea vor juca un rol central. Adoptarea și implementarea practicilor ESG nu numai că contribuie la buna guvernanță și responsabilitate socială, ci și la consolidarea reputației, atragerea de investiții sustenabile și creșterea durabilă pe termen lung.

Image by lifeforstock on Freepik

Leave a Comment