Prelucrarea datelor cu caracter personal

Curiera Transport Solutions SRL

Curiera Transport Solutions SRL are ca preocupare securitatea datelor colaboratorilor și respectă prevederile Regulamentului 2016/679/EU în prelucrările de 5 date cu caracter personal efectuate. Curiera Transport Solutions SRL va folosi datele în scopul pentru care au fost furnizate de colaboratori, respectând clauzele de confidențialitate.

Orice prelucrare de date cu caracter personal ale colaboratorilor pe durata contractului va avea loc cu respectarea prevederilor legale aplicabile (așa cum este Regulamentul European 2016/679) și cu asigurarea exercitării tuturor drepturilor colaboratorilor contractati conferite de legislația din domeniul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care cuprind, dar fără a se limita la: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legislație, dreptul de a se opune oricând, fără justificare, prelucrării datelor lor personale în scop de marketing direct, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul meu de a se retrage oricând, fără justificare, din acord.

Prin semnarea acestui contract, colaboratorii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, e-mail şi nr de telefon) să intre în baza de date a Curiera Transport Solutions SRL, pentru a fi prelucrate în cadrul contractului la care face referire prezentul acord.

Tuturor colaboratorilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Curiera Transport Solutions SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin semnarea acestui acord, colaboratorii declară expres că sunt de acord cu contractul şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Curiera Transport Solutions SRL pe perioada desfasurarii contractului. Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale colaboratorilor sunt urmatoarele:

  • Nume, Prenume: verificarea identității colaboratorului
  • Număr telefon: anunțarea și confirmarea serviciilor
  • E-mail:. Colaboratorul trebuie sa transmită datele acestui câmp pentru a fi informat despre confirmarea serviciilor contractate. De asemenea, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către Curiera Transport Solutions SRL, doar după transmiterea consimțământului expres al colaboratorului, la finalizarea campaniei;
  • Data nașterii: necesară pentru a confirma că beneficiarul este adult.

Fiecare colaborator are dreptul de a solicita excluderea (“dreptul de a fi uitat”) din baza de date prin trimiterea unui email la adresa .

La cererea solicitanţilor adresată în scris, pe e-mail, Curiera Transport Solutions SRL se obligă în funcţie de solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.